Các bạn kiểm tra tuần tự theo các bước sau đây:

Bước 1. Kiểm tra bề mặt gốm không bị nứt bể, lủng lỗ... Nếu gốm bị lỗi thì phải thay mới:

Mặt gốm bếp gas Namulix bị lủng lổ

Mặt gốm bếp gas Namulix bị nứt bể

Mặt gốm bếp gas Namulix bị bể ở mép

2. Kiểm tra, thay chụp gió có 2 lỗ nhỏ (góc 440), thay chụp gió có 4 lỗ (hoặc 2 lỗ lớn) bằng chụp gió có 2 lỗ nhỏ:

Kiểm tra chụp gió trên bếp gas Namilux
Vị trí chụp gió

Chụp gió 44 độ

3. Thay lò xo áp có chiều cao 18mm:

Vị trí lò xo áp
Tháo 4 ốc ở vị trí lò xo áp

Kiểm tra lại lò xo áp
Kiểm tra lò xo áp

Thay lò xo áp có chiều dài bằng 18 mm
Thay lò xo có chiều cao 30mm (hoặc 24mm) bằng lò xo cao 18mm

4. Sau khi thay thế xong, kiểm tra và chỉnh béc phun phải sát vào chụp gió và thẳng hàng với ống điếu:

Béc phun bị hở với chụp gió và không thẳng hàng với ống điếu - NG (không đạt)
Béc phun bị hở và không thằng hàng với ống điếu

Béc phun sát với chụp gió và thẳng hàng với ống điếu - OK
Điều chỉnh béc phun thằng hàng với ống điếu